beats by dre cheap

Politika i policija

Šta je u stvari politika? Toliko svi o njoj pričamo, ovorimo o pilitici i političarima, a da ne znamo u stvari šta je to.

Politikos na grčkom znači građanin grada-države (polisa), a politika ima tri značenja*:

1. Učenje vladanja državom, poznavanje parlamentarnog ophođenja takođe i ophođenje prema manjim (seoska politika) ili većim društvenim grupama (svjetska politika)

2. Prepredena taktika za postizanje nekog (političkog) cilja.

3. Vrsta građanske odjeće.

Političar je često druga riječ za nekoga ko je prepreden, snalažljiv, bistar.

Politikus je naziv za nekoga koji ima znacajno mjesto u politici, a politikant je neko ko se bavi politikanstvom, odnosno različitom taktikom, često i podvaljivanjem, da bi ostvario svoje ciljeve. Politizirati znači koristiti neke događaje u svrhu promocije vlastite koristi.

Sličnog porijekla je i riječ policija (od grčkog  politela građansko pravo, uprava), a ona danas označava javni red i službu sigurnosti   

Polis (icis) na latinskom znači palac. Palac je glavni prst na šaci, i on je na distanci od ostalih prstiju, ima najveću pokretljivost, može dodirnuti vrh svakog drugog prsta. On je vođa šake i gubitak palca je mnogo veći gubitak nego i jednog drugog prsta, cijela funkcija šake je tada dovedena u pitanje, a mnoge radnje postaju  nemoguće. Palac je ujedno i najružniji prst, i onaj koji se izdvaja iz reda u kojem stoje ostali prsti.

Takvi su i političari i policija,  oni su mimo reda i upravljaju drugima, često su prepredeni i ružni, ali bez njih ne može funkcionisati država.

Riječ polisa nema veze sa ovim korijenima, potječe od francuskog police, a ova od srednjevjekovnog latinskog apodissa. Polisa je dokument, dokaz o zaključenom osiguranju.

* Značenje riječi označenih kurzivom sam preveo sa  holandskog Riječnika stranih riječi od autora A. Kolsterena

 

 

 

Leteci Holandjanin
http://letholandez.blogger.ba
13/01/2008 10:32