beats by dre cheap

Kako proglasiti doktora krivim?

U posljednje vrijeme je u Holandiji dosta diskusije o tome kako je skoro nemoguće naplatiti štetu koju prouzrokuju doktori i bolnice svojim nemarnim i nestručnim odnosom prema pacijentu.

U slucajevima očitih teških grešaka medicinara, koje završavaju teškim invaliditetom ili dovode do smrtnog ishoda, onaj ko pokuša da bar dobije moralnu i materijalnu satisfakciju za sebe ili svoje najbliže, suočava se sa dobro organizovanom administrativnom mašinom, koja sprječava da se ta satisfakcija ostvari.

Na tom putu kao prva prepreka stoje liječnički dosijei, koji su u rukama onih koji su tuženi. Činjenica je ( a sȃm sám to imao prilike vidjeti radeći u par privatnih očnih klinika) da su ti dosijei toliko neuredni, toliko nečitki, i svaka se njihova stranica može zamijeniti. Bolje izgleda neka sveska učenika trećeg osnovne nego dosije pacijenta. Ja sam radio naprimjer sa vlasnikom, starijim kolegom, on je imao svoje, a ja svoje pacijente. Kad bi njegov pacijent ( kad je on odutan) došao kod mene ja sam imao ogromne probleme da odgonetnem šta je pisac htio da kaže, odnosno šta je proizilazilo iz prethodnih posjeta. Činjenica je takođe, da se ovdje pacijentima u ruke ne daju nikakve potvrde ni nalazi. Ako ponekad doktor napiše pismo kolegi, to se da pacijentu u zatvorenoj koverti,  da preda doktoru kod koga ide. U slučaju da doktor ili bolnica budu tuženi oni uvijek mogu prepraviti dosijee, ili napisati potpuno nove stranice.

Drugi problem su osiguravajuća društva koja osiguravaju doktore i bolnice od medicinskih grešaka. U slučaju da dođu u situaciju da moraju platiti visoku odštetu, oni kopaju i nogama i rukama da to ne urade. Čak i u slučajevima kad doktor prizna familiji svoju grešku, ako nastane spor osiguravajuće društvo pobija da je to izrečeno .  Priznanje doktora bude obično usmeno, i ono poslije u procesu naplate ne vrijedi više ništa. Osiguravajuća društva imaju u službi svoje doktore,”eksperte” koji onda daju svoje mišljenje suprotno od onoga što je izrekao doktor koji je napravio grešku. Sada imamo riječ protiv riječi, odnosno pismeno mišjenje, protiv usmenog. Neophodan je sudski spor, koji puno košta, traje godinama i ima neizvjestan ishod. Nije rijetko da ti procesi traju  i po osam do deset godina.

Nedavno je na TV bila emisija gdje između ostalih tri sestre, bez ikakvog pravnog iskustva, uporno ganjaju doktora koji je kriv za smrt njihove majke. Njih je najviše iziritirao  arogantan odnos dotičnog ljekara, koji im se nikad nije ni probao izvinuti, nego ih je sa visine ulazeći u svoja skupa kola, podrugljivo pogledao. Ove tri sestre samo uz pomoć jednog laptopa, knjiga i jedne dobrovoljne organizacije koja pomaže u ovim slučajevima, pokušavaju naći moralnu satisfakciju za neopravdanu smrt njihove majke.  

 

 

 

Leteci Holandjanin
http://letholandez.blogger.ba
21/05/2008 10:48