beats by dre cheap

Embrioselekcija dozvoljena i kod nasljednih oblika raka dojke i crijeva

Holandska vlada je donijela odluku da se embrionalna selekcija (embryoselectie) može raditi i u slučajevima naseljednih oblika raka dojke i raka crijeva. Do sada je embrioselekcija bila dozvoljena samo za teške nasljedne bolesti koje dovode do smrtnog ishoda, kao naprimjer Huntington-ova bolest, ili Duchenne-ova bolest. Ove se bolesti kod pronalaska gena ( u zacetom plodu) odgovornog za njihov razvoj, pojavljuju kasnije u stopostotnom procentu.

Šta je u stvari embrioselekcija. To je ispitivanje embriona začetog vanmaterično (u epruveti) na postojanje gena koji su nosioci određenih bolesti. Ova takozvana Preimplantaciona genetska dijagnostika (PGD) se u Holandiji radi jedino u Maastricht-u u Akademskoj bolnici. Ako se konstatuje postojanje gena koji dovode do teških i smrtonosnih bolesti onda se odustaje od implantacije embriona u matericu majke. Na taj način se napravi selekcija začetih plodova i spriječi rađanje djece sa teškim bolestima.

Zbog ovog pitanja je nastala skoro kriza vlade, jer vladajuće stranke CDA (krišćanska) i PVDA (laburistička) su bile za to da se ova selekcija dozvoli i kod roditelja koji u familiji imaju učestale pojave genetski vezanog raka dojke i debelog crijeva. Ovome se protivila Krišćanska Unija, najmanja partija u vladi, koja se inače protivi embrioselekciji. Oni smatraju da je Bog taj koji stvara život, i da je na njemu da odlučuje kakva će se djeca rađati.

Međutim je iza očiju javnosti nađen kompromis i jutros je objavljeno da će ovu dijagnsotičku proceduru moći obavljati i parovi koji se boje da će im se roditi djeca koja će imati veliki (ali ne stopostotan) rizik da dobiju tokom života rak dojke ili crijeva.

Leteci Holandjanin
http://letholandez.blogger.ba
25/06/2008 09:57