beats by dre cheap

Kućni doktori protiv brzog uvođenja elektronskog dosijea pacijenata

Nedavno su sve familije u Holandiji dobile pismo od ministra zdravlja kojim ih obavještava kako uskoro ima namjeru da uvede elektronski dosije pacijenata. Ovaj dosije bi bio neka vrsta web stranice na kojoj bi stajali svi zdravstveni podaci o nekoj osobi, kompletna istorija zdravlja, upotrebe lijekova, operacija, itd. Podaci o pacijentu (uvođenjem posebnog koda) bi bili dostupni skoro svim zdravstvenim djelatnicima u zemlji. Tako bi u slučaju nesreće ili naglog razboljevanja sa gubljenjem svijesti, negdje van mjesta boravka, ljekari imali uvid o kome se radi i od kakvih bolesti boluje i kakave lijekove upotrebljava.

Zemaljsko udruženje ljekara porodične medicine je protiv uvođenja ovog dosijea dok se još mnoge stvari ne ispitaju i dovedu u red. Postoji velika opasnost da uvid u podatke dobiju neovlaštene osobe, pa čak i da takve osobe imaju mogućnost mijenjanja podataka. Dosije pacijenata sadrži tajne podatke za koje je odgovoran kućni ljekar. Iznošenje u javnost ili mijenjanje ovih podataka mora biti spriječeno, odnosno, ako se to desi, mora biti jasno ko je to uradio. Sve ovo u sadašnjem trenutku nije osigurano, i zato su kućni ljekari protiv brzopletog uvođenja, bez da se prethodno ne testira na manjoj grupi, a ne tako da se odjednom uvede za šesnaest miliona Holanđana.

Leteci Holandjanin
http://letholandez.blogger.ba
06/11/2008 09:12