beats by dre cheap

Subotom, danas ozbiljno, o bosanskom jeziku

Danas nema, kao obično subotom, šale sa jezikom. Neki naši blogeri i blogerke kvare utisak svojih postova praveći neke elementarne jezičke greške. Nećemo im zamjerati, ali bi lijepo bilo kad tih grešaka ne bi bilo.

Jednom sam nabrojao riječi sa ć i č da bih pomogao onima koji ne razlikuju ova dva slova (vidi u komentaru spisak najčešćih riječi sa č,ć,đ i dž). Neki blogeri imaju u svome riječniku samo č, nigdje ć. Danas bi o drugoj čestoj grešci pri pisanju, a to je pogrešna upotreba riječi u ijekavskom govoru, odnosno u bosanskom, hrvatskom i  crnogorskom jeziku.

Većini je poznato pravilo da riječ u kojoj je u ekavskom govoru samoglasnik e dug (mleko, lepo, reč, belo, vest, svest, testo) u ijekavskom govoru samoglasnik e postaje ije. Iako se mi hvalimo kako je naš jezik, kao i srpski Vukov jezik divan, jer pišemo onako kako govorimo, mi u stvari ne pišemo kako govorimo. Mnoge riječi u našem jeziku isto napisane imaju sasvim drugi izgovor, i tu nema pravila, nego se to mora naučiti iskustvom. Mogu misliti kako je nekom strancu koji uči naš jezik.  Tako bi i u bliskome nam srpskom jeziku  bolje bilo da se naprijed navedene riječi pišu mleeko, leepo, reeč, beelo, veest, teesto - kako se one u stvari i izgovaraju. I kada smo sigurni da se radi o dugom e, onda u ijekavskom izgovoru imamo mlijeko, riječ, bijelo, lijepo, vijest, svijest, tijesto.....

Riječi koje u ekavskom imaju kratko e, u ijekavštini imaju umjesto toga e, je. Tako je čovek, svetlost, mesto... u ijekavskom čovjek, svjetlost, mjesto.

Treba međutim paziti da neke riječi koje u osnovi u ekavskom imaju dugo e, u nešto izmjenjenom obliku (izvedene rijeci) dobijaju kratko e, pa samim tim i je umjesto ije.

Tako riječ reč (reeč) ima dugo e, ali riječ rečnik je sa kratkim e, pa je na bosanskom rječnik, a ne riječnik. Isto je i sa riječju svestan (potekla od svest sa dugim e), koja je u ijekavici svjestan, a ne svijestan. 

Leteci Holandjanin
http://letholandez.blogger.ba
15/11/2008 10:20