beats by dre cheap

Tuberkuloza, jedan od dokaza evolucije

Main symptoms of pulmonary tuberculosis

Malo se ko sjeća epidemije velikih boginja na Kosovu 1972. Pojava veoma smrtonosne virusne bolesti izazvala je paniku u cijeloj bivšoj zemlji, te opšte vakcinisanje cijelog stanovništva. Variola vera, kako se latinski zovu velike boginje, je jedna od rijetkih bolesti koja je uspješnom vakcinacijom nestala sa zemljine kugle.

Jedna druga bolest, koja je samo u dvadesetom vijeku izazvala polaganu smrt sto miliona ljudi, uspjela se je transformacijom i prilagođavanjem uzročnika na lijekove, održati i postala je ponovo i u Evropi po život opasna bolest. Riječ je o tuberkulozi (TB), koju prouzrokuje Kohov bacil (po pronalazaču Robertu Koch-u, 1882).

Nakon pronalaska tuberkulostatika, od kojih je polovinom prošlog vijeka prvi bio streptomicin, ova do tada veoma često smrtonosna bolest pluća i drugih organa, je postala sasvim izlječiva. Dugotrajno višegodišnje liječenje u sanatorijumima zamijenjeno je kratkim boravkom u bolnicama, dok osoba postane Bk (bacil Koh) negativna, odnosno neopasna da će inficirati okolinu.

Međutim genetskim transformacijama unutar genoma bacila, došlo je do pojavljivanja sojeva neosjetljivih na antibiotike. Nastala je mrtva trka između naučnika i bacila, pronalaženi su sve jači lijekovi, a bacil se prilagođavao na svaki novootkriveni. Posebno je dosta slučajeva tuberkuloze rezistentne na lijekove u Istočnoj Evropi, u Rusiji naročito. Oko dvadeset posto uzročnika bolesti je neosjetljivo na standardnu terapiju.

Dvije milijarde ljudi u svijetu tokom života dođe u kontakt sa tuberkuloznim bacilom, od toga ih oboli osam miliona,  a dva miliona ljudi godišnje umru od tuberkuloze.U Holandiji bude godisnje oko hiljadu oboljelih. Problem je u tome stoholandski doktori ne misle na ovu bolest, a prvi simptomi su obicno nespecificni (vidi sliku i tekst uz nju). 

Danas je u Sarajevu održano savjetovanje o borbi protiv tuberkuloze. U BiH ima oko 2500 prijavljenih slučajeva oboljenja, a od toga je dvije trećine u Federaciji. Profesor Hasan Žutić, šef Klinike na Podhrastovima je rekao da je došlo do blagog povećanja prirjavljenih slučajeva, prvenstveno radi bolje kontrole i otkrivanja, nego zbog povećanog oboljevanja.

Bolesnici sa otvorenom tuberkulozom pluća su opasni za okolinu jer u kratkom vremenu mogu zaraziti veliki broj lica. Na ovu bolest trebaju misliti i ljekari i pacijenti, jer blagovremeno otkrivanje, znači I brže izliječenje, i manju opasnost za zaražavanje drugih u okolini.

World TB incidence. Cases per 100,000; Red => 300, orange = 200–300, yellow = 100–200, green = 50–100, blue =< 50 and grey = n/a. Data from WHO, 2006.[67]

Leteci Holandjanin
http://letholandez.blogger.ba
23/03/2009 20:36