beats by dre cheap

Kateterizacija srca, od ove godine u Holandiji i u privatnim klinikama

An example of a coronary stent. This Taxus stent is labeled as a drug-eluting stent.

Medicinski termin za kateterizaciju srca i širenje koronarnih krvnih sudova je  PTCA (Percutane Transluminale Coronair Angioplastiek). Ako se prilikom intervencije, poznate i kao Balon dilatacija, ugradi i koronarni stent  ( mala metalna sonda koja se u samoj krvnoj žili dilatira i omogućava trajno proširenje koronarne arterije, vidi gornju sliku), onda se intervencija zove PCI ( Percutaneous_coronary_intervention ). U našem jeziku ne postoji domaći izraz za ovu intervenciju. U holandskom se koristi  naziv dotteren, koji je proistekao od imena doktora Dottera (Charles_Theodore_Dotter), radiologa, pobornika radioloskin intervencija, koji je 1964. prvi opisao koronarnu angioplatiku .

Uvođenje katetera do srca, kroz venu na nozi, rentgensko snimanje krvnih sudova i ustanovljavanje suženja srčanih arterija, te direktna intervencija na proširenju suženih mijesta, sve to potpada pod termin dotteren. Ova intervencija je u znatnoj mjeri promijenila životnu prognozu pacijenata sa oboljelim koronarnim arterijama, a posebno onih koji su doživjeli infarkt srca. Sama intervencija nije bezopasna, može isprovocirati infarkt, te se do sada i u Holandiji radila u klinikama koje su morale imati posebno dopuštenje za tu vrstu intervencije. Da bi se dobilo odobrenje bilo je potrebno da pored odgovarajuće aparature, klinika raspolaže iskusnim kadrom, što podrazumjeva određeni broj  ( za svakog pojedinačnog kardiologa) intervencija u toku godine dana.

Od nove godine nije više obavezno imati to posebno odobrenje od zdravstvenih vlasti. To znači da se intervencija može obavljati u mnogo više klinika, od kojih su većina privatne. Iako će ovo pokriti neke crne rupe u Holandiji ( podrucja u kojima do sada nije vršena intervencija), ipak neki doktori postavljaju sumnju, da će  doći do pada kvaliteta intervencije, jer će biti izvođena od strane doktora koji nisu imali (ili neće imati) dovoljan broj vlastitih intervencija, odnosno dovoljno izgrađenog iskustva.

Ova intervencija se u BiH uspješno obavlja na nekim klinikama, od kojih je najznačajnija specijalizovana bonica Centar za srce BiH Tuzla

Leteci Holandjanin
http://letholandez.blogger.ba
10/09/2009 10:17