beats by dre cheap

Dokotorska dilema: Između saopštavanja surove istine i davanja lažne nade

Biti stručan doktor, često ne znači i biti omiljen. Doktori su često u prilici da saopštavaju loše prognoze, te da kažu kako liječenje nema nikakvog, ili ima veoma malog efekta. Oni to rade sa najboljom namjerom, da bi poštedili pacijenta bespotrebnih putovanja i trošenja novca na lijekove, raznorazne nadriljekare, trave i drugo , za koja je dokazano da nemaju nikakvog efekta.

Ljudi međutim ne cijene realnost, oni stvaraju sliku onakvom kakva njima odgovara, a ne onakvom kakva je realno. A realno je često bez nade. Tako su i religije postavljene ne prema stvarnosti, nego  prema ljudskim željama, bukvalno zašećerene šarenim ukrasima i šećerlamama, te slatkim obećanjima. U nadi je spas, davno je rečeno. Pakao je tako užasan jer oni koji ulaze u njega ostavljaju nadu pred vratima pakla.

Iz tih razloga kod nas se dugo uobičavalo da se pacijentu ne kaže da ima neizlječivu bolest. Dolaskom u Holandiju mnoge od nas je iznenadilo da ovdašnji doktori i najsuroviju istinu saopštavaju sasvim jednostavno. To rade iz praktičkih razloga, da ne budu tuženi da nisu rekli istinu, te da bi dali mogućnost pacijentu da se radi provjere dijagnoze obrate i na druga mjesta, te da obavi neophodne radnje i pripreme prije nego što se desi ono najgore.

Doktor se mora postaviti između dvije krajnosti, između grube i često grozne stvarnosti, i između davanja lažne nade.

Davati lažnu nadu, ima u početku efekta, ali će se pacijent uskoro osjetiti prevarenim, isto kao i najbliža familija. Slatkoriječivi doktori kod kojih nada nikad nije izgubljena i koji daju lijekove i upućuju na sredstva za koja i sami znaju da nemaju efekta, ipak budu ubrzo prokuženi.

S druge strane, velika je vještina saopštiti istinu, a da to ne bude šokantno. U tome se i odlikuje vrijednost doktora kao širokog intelektualca i humaniste, da ne kažem kao umjetnika. Veliko je pitanje koliko u praksi ima takvih ljudi, i iako ih ima koliko im uslovi rada i sredine omogućavaju da se kao takvi iskažu. Zbog sve većeg opterećenja doktora često se i najsurovije istine saopštavaju preko telefona, ili u vremenski ograničenoj posjeti, kada bolesnik nema kad da postavi sva pitanja i da razriješi svoje dileme.          

Leteci Holandjanin
http://letholandez.blogger.ba
28/12/2009 10:12