beats by dre cheap

Putujući Bosnom i Hercegovinom :Tarčin

  

Tarčin, pogled sa viadukta

 

Tarčin je planinsko mjesto na putu Sarajevo-Konjic, smješteno između obronaka Bjelašnice (na jugu), Bitovnje (Ivan sedla) na zapadu i Ormanja (na sjeveroistoku). Samo mjesto, koje pripada opštini Hadžići, je centar mjesne zajednice kojoj pripada priličan broj sela ispod Hranisave (zapadnog masiva Bjelašnice), te nekoliko sela na obroncima Ormanja ( prema Pazariću).

Kada se od Pazarića krene prema moru, onda se put uspinje do prevoja kod sela Osenik, koji je ujedno i  vododjelnica, jer vode odatle otiču Bijelom rijekom prema sjeveru i rijeci Lepenici. Pruga između Pazarića i Tarčina prolazi ovaj dio uglavnom kroz dugački tunel.

Sa Bjelašnice teku kroz Tarčin prema sjeveru dvije manje rijeke, koje meandriraju u samom mjestu. Istočno je rijeka Bjelašnica, zapadno Korča. One se sastaju u samomTarčinu. Tu se ulijevaju i dva potoka, jedan sa istoka iz Osenika, drugi sa zapada iz Raštelice. Tako nastaje Bijela rijeka, koja izlazi iz mjesta ispod dugog i visokog pružnog vijadukta, te utiče u kanjon. Poslije dva kilometra ona se spaja sa Crnom rijekom koja izvire na Bitovnji i teče ka istoku. Spajanjem ove dvije rijeke nastaje Lepenica koja kod sela Zabrđe utiče u kiseljačku opštinu i kroz pitomi kraj nazvan Lepenica teče do Kiseljaka gdje se ulijeva u Fojničku rijeku.

Tarčin ima nekoliko prodavnica, mesnica,  restorana, ambulantu, zgradu šumske uprave koja gospodari šumama na Bjelašnici (Mehina Luka), te napušteni silos. Silos je poznat iz prošlog rata, jer su u njemu držani srpski zarobljenici. Oni su svi uglavnom zamijenjeni za zarobljene borce Armije BiH.

Tarcin je odigrao veliku ulogu u odbrani glavnog grada BiH. Hrabri borci ovoga kraja su na vrijeme uspjeli sprijeciti vec pripremljene napade dobro naoruzanih srpskih snaga, te se snabdjeti velikom kolicinom oruzja i municije. Tarcin je bio veoma vazan jer se sa Igmana (odnosno Sarajeva) uspostavila veza izmedju Mostara i  preko Kreseva sa Srednjom  Bosnom (Visoko i Zenica). Sam Tarcin je cijelo vrijeme rata ostao slobodan, iako je cesto bio izlozen artiljerijskoj vatri iz Hadzica, od koje su stradali civili. 

Autobusi za Ilidžu idu svaki sat, a vozovi za Konjic i Sarajevo  se zaustavljaju četiri puta na dan. Nekada lijepo uređena željeznička stanica je pretvorena u stambeni prostor, tako da sada tu žive dvije porodice.

U Tarčinu  žive i muslimani i katolici i pravoslavci. Tri groblja različitih konfesija, su postavljena na tri različite strane. U samom mjestu postoji katolička crkva i tu djeluje fratar. Katoličko groblje je na istoku, u blizini željezničke stanice, gdje ima i nekoliko velikih lijepo uređenih kuća u kojima žive Hrvati. Pravoslavno groblje se nalazi na bivšem zapadnom izlazu iz grada (stara cesta). Novo muslimansko groblje je na starom putu ka Oseniku, na Jabuci. U samom Tarčinu nema džamije, ni pravoslavne crkve.

Odmah uz Tarčin prema Bjelašnici se naslanja veliko, pretežno muslimansko selo, Japalaci. Selo je veoma uredno i ima uglavnom velike i lijepe kuće. Kroz selo protiče rijeka Bjelašnica. U centru sela je stara džamija sa mezarjem, koje  više nije aktivno. Pored stare džamije je napravljena nova, mnogo veća džamija. Od Japalaka put vodi ka veoma lijepom kraju koji se zove Mehina Luka, a sastoji se od proplanaka i šuma na obroncima Bjelašnice. Mehina Luka je ujedno i lovište, a ranije je postojao ribnjak.

Većina srpskog stanovništva je napustila srpska sela, i malo ih se stvarno vratilo, iako u samom mjestu ima pravoslavaca koji su cijeli rat tu proveli, i koji i danas zive. Pravoslavna crkva u Oseniku je obnovljena prije nekoliko godina.

Najveća sela u mjesnoj zajednici su Luke, Korča i Budmilići, do kojih od samog Tarčina vode kombi linije.

Na širem području Tarčina, gdje živi nekoliko hiljada ljudi, nema ni jednog industrijskog objekta, tako da se radi o jednom od najnerazvijenijih mjesta u sarajevskom kantonu. I ranije su ljudi radili u Hadžićima, Sarajevu, ili Konjicu, međutim kako je uglavnom propala privreda u Konjicu i Hadžićima, tako je danas najveći broj stanovnika Tarčina bez posla.U mjestu  postoji ambulanta i osmogodišnja škola .

Pokraj Tarčina u selu Suhodol je nekada bio sanatorijum za tuberkulozne bolesnike, a sada je na tom mjestu centar za obuku MUP-a. Ovaj kraj inače obiluje prirodnim ljepotama, ima idealne uslove za planinski biciklizam, lov, ribolov, planinarstvo, međutim su ti potencijali potpuno neiskorišćeni.

Slika uz naslov (nalazi se i na Google Earth) je pozajmljena sa Panoramio, autor je Tesla 001, vidi  http://www.panoramio.com/photo/21172677#comment 

Leteci Holandjanin
http://letholandez.blogger.ba
20/09/2010 10:18