beats by dre cheap

Od Sarajeva do Neuma (4): Kroz Ilidžu i Blažuj

 ilidza stup door pine ba

Od Stupske petlje vozi se, možemo slobodno reći, “Alejom benzinskih pumpi”. Sa obje strane puta, na nekih par kilometara ima ih, mislim,  jedno šest. Posebno se ističe motel i pumpa “Braće Mujić”. Nekada je ovaj dio grada bio sasvim pust, jedino se isticala katolička crkva na Stupu, te velika zgrada bez prozora, u kojoj je bila UPI-jeva “Hladnjača i klaonica”. Sada je to veoma živ i naveče lijepo osvjetljen ulaz u velegrad.

S lijeve strane, u pravcu grada (foto ), pored benzinskih pumpi ima dosta novih privatnih kuća sa poslovnim prostorima, a i nekoliko velikih zgrada sa stanovima za prodaju. Takođe je neko napravio i pokriveno tenisko igralište (šatra, čiji se krov može otvarati i zatvarati), gdje se iznajmljuje teren za tenis.

Posljednja transverzala na putu do Ilidže je kod Energoinvestovih fabrika na Stupu. Desno se skreće za Aziće, mjesto teških borbi za odbranu grada. Lijevo je Kasindolska ulica, poznata po tome što su mnogi njeni stanovnici, nesrbi,  odvedeni u nepoznato i ubijeni.

Ovdje se treba opredijeliti, ili ići pravo na Ilidžu, ili nastaviti novim autoputem ka Blažuju. Ako nastavimo pravo lijevom saobraćajnom trakom, idemo paralelno sa tramvajskom prugom, i dolazimo do okretnice tramvaja.

Na Ilidži je kod tramvajske okretnice izgrađen kružni tok, gdje se odvajaju četiri kraka. Desni odvajak vodi u na staru cestu preko Plandišta za Vrelo Bosne i Blažuj, drugi odvajak vodi do pijace i samog centra, treći na novu cestu ka Butmiru i Hrasnici, a četvrti ka gradu i Kasindolskoj ulici, odnosno aerodromu.

Aerodromska pista  počinje neposredno kod tramvajske pruge i završava na oko dva kilometra dalekom Butmiru (foto ). Zbog blizine aerodroma avioni iznad Ilidže lete veoma nisko.

Nova široka cesta sa dvostrukim kolovozom vodi ka Hrasnici (foto). Ona prolazi pored pored Doma zdravlja (foto ) i hotela Hollywood (foto ), te pored novog Merkatorovog tržnog centra i nove velike zgrade Opštine Ilidža. Zatim je s desne strane kompleks bazena “Termalna Rivijera” (foto ). Kad se ostavi Butmir s lijeve strane cesta zavija udesno, prelazi preko novog mosta na Željeznici, dolazi na Sokolović Koloniju, i tu se spaja sa starom Hrasničkom cestom kojom voze autobusi od Ilidže. Ovdje su sagrađena dva nova kampusa od dva internacionalna univerziteta (foto ).

Ako se sa glavnog puta ne skrene odmah na kružni tok, još se uvijek može doći na Ilidžu ako se malo poslije skrene lijevo ka centru,  kroz podvožnjak . Put onda vodi trasom nekadašnje uzane pruge, pored skoro potpuno srušene željezničke stanice Ilidža (foto ). Lijevo se ulazi u sami centar, u kome je jedino novoizgrađena Robna kuća, na mjestu srušene stare. Desno se odvaja put za naselje “Pejton”, i dalje ispod nove pruge na “Otes”. Naselje Otes je poznato po strašnom razaranju tokom posljednjeg rata.

Preko Željeznice (foto)  pored nekadašnje fabrike ćilima, dolazi se na raskrsnicu u Lužanima (foto ) gdje se lijevo skreće ka Hrasnici, Velikoj Aleji (foto ) i kompleksu starih banjskih hotela (foto ), te autokampu Ilidža. S desne strane je pak put prema novom tržnom centru “OBI” (foto ).

Starim putem prema Blažuju nailazi se na stari rimski most na Bosni (vidi foto ), s lijeve strane, a sa desne na objekte i servis Auto-moto Saveza BiH, te nešto dalje na stari bunker, u kojem, i oko kojega, je jedno vrijeme bio poznati ugostiteljski objekat.

Nakon prilično praznog prostora s lijeve strane (foto ) (koji je vodozaštitna zona izvorišta Bačevo) dolazi se u Plandište. Prije toga se desno ispod pruge odvaja put za nekadašnje selo, a sada prigradsko naselje Osjek. U Plandištu pored puta dominira obnovljena pravoslavna crkva Svetog Save (foto ), sa pravoslavnim grobljem oko nje. Pored objekata “Elektroprenosa” lijevo se skreće za Vrelo Bosne. Put ide uz samo podnožje Igmana, i nakon dva kilometra stiže na samo vrelo (foto ).

Ako se nastavi pravo, pored niza manjih industrijskih objekata, od kojih je najveći onaj za proizvodnju vode “Ilidžanski dijamant”, put se penje na nadvožnjak, kojim se preko pruge ulazi u Blažuj, i tu se stara cesta se spaja sa novim autoputem.

Onaj ko ne skreće na Ilidžu nastavlja srednjom ili desnom trakom glavne ceste (koja tu dobija znak autoputa), pored ogromnog kompleksa Energoinvestovih fabrika, od kojih je najvažnija bila fabrika TAT. Proizvodnja je tu uglavnom zamrla, a neki objekti su ustupljeni nekim  manjim firmama, sasvim drugačije djelatnosti.

Novi autoput, koji to ustvari nije, jer nema zaustavnu traku, sastoji se od dvije trake u svakom smjeru. Njime se prolazi ispod pruge za Ploče, a zatim skreće lijevo i prelazi preko rijeke Željeznice. S desne strane ostaje naselje “Otoka”, lijevo, preko pruge je već pomenuti “OBI”.

Nakon benzinske pumpe s desne strane, nailazi se na odvojak za nekoliko stambenih zgrada. Te zgrade bi trebali da budu dio pompezno nazvanog naselja “Vrtovi Riverine” (http://www.panoramio.com/photo/26540743). Cijeli taj je prije rata bio potpuno neizgrađen ,a sada je sve do naselja Osjek je popunjen velikim brojem privatnih kuća, od kojih mnoge imaju i velike poslovne prostore. Posebno je lijep jedan prodajni salon automobila, neposredno uz autoput. Malo dalje je poznati hotel sa bazenom “Aqua”. Da bi se došlo do hotela, mora se prvo ući u Blažuj.

Cijelom dužinom puta do Blažuja s lijeve strane je željeznička pruga. Put i pruga ulaze u Blažuj ispod nadvožnjaka (kojim se dolazi već opisanim putem iz Plandišta). Pred nadvožnjakom prestaje oznaka autoputa. Put kroz Blažuj ima oznaku puta za motorna vozila. On se sastoji takođe od dvije odvojene kolovozne trake , svaka sa po dvije saobraćajne trake. Ovo je poznati zapadni izlaz iz grada, koji se veoma dugo gradio, a koji je na kraju veoma dobro riješen. Prije izgradnje ovoga puta kroz Blažuj stvarale su se neopisive gužve na ulazu u grad.

Uz put s desne strane , tržnog centra od “Šumaprodukta” ide paralelni stari put kojim se može prići do mnogih  prodavnica koje su izgrađene duž starog puta. Ovdje se posebno svraća u jednu mesnicu, ispred koje je veliki parking. Tu se kupuju razni zerzevati za roštilj . Veoma mnogo Sarajlija ima vikendice u Rakovici, Miševićima i Pazariću, pa se odavde nosi meso za nedjeljne provode.

 Za pješake su kroz Blažuj napravljeni prolazi ispod puta, ali treba paziti jer mnogi i pored toga neoprezno pretrčavaju preko puta. Ovdje je brzina ograničena na 60 km, i česta je policijska kontrola, ali se malo ko drži tog ograničenja.

Put prelazi i stari industrijski kolosijek, koji je nekada vodio na drugu stranu rijeke Zujevine, do velike tvornice drvenih ploča “Bosanka” u Blažuju. Kolosijek je ostao i nakon izgradnje nove trase, a fabrika je dugo bila ruglo, da bi je na kraju potpuno srušili i sada joj nema ni traga.

Ovdje put prelazi preko mosta iznad rijeke Zujevine koja teče sa zapada, iz Pazarića. Nakon što se odboji put desno za Vlakovo ( gdje je gradsko groblje) valja se sada prestrojiti. Stigli smo do Mostarskog raskršća.

Lijevom trakom se penje na nadvožnjak i nastavlja ka Hadžićima i Mostaru. Desnom trakom se dolazi na kružni tok. Desnim krakom kružnog toka se ide ka Rakovici i Kiseljaku, odnosno Travniku. Pravo se ide za Hadžiće (spaja se sa glavnim putem). Lijevo se skreće u malim mostom preko rijeke Zujevine, u dio Blažuja koji se nalazi preko glavnog pruga i željezničke pruge. Takođe se tu prilazi i nekolicini industrijskih objekata na Raskršću i u Binjiževu.

Sasvim lijevo se sa kružnog toka vraća na autoput ka gradu i Ilidži.

Prema Rakovici je izgrađeno veoma mnogo velikih trgovina i tržnih centara, od kojih je najpoznatija trgovina “Škafa”.

Mi ćemo međutim bez zaustavljanja nastaviti lijevom trakom, pravo ka Hadžićima.   

(nastaviće se)

 

 

 

 

   

Leteci Holandjanin
http://letholandez.blogger.ba
25/12/2010 10:47