beats by dre cheap

Nova pravila za hirurški tretman raka dojke, bronha i crijeva

Nedavno je holandsko hirurško udruženje dalo preporuke o kriterijima koje moraju zadovoljavati bolnice, da bi se u njima mogle vršiti određene hirurške intervencije. Preporuke dolaze nakon nedavnog odbijanja jedne osiguravajuće firme da plaća intervencije u jednoj bolnici. Razlog je bio nedovoljan broj intervencija na godišnjem nivou, pa samim tim i upitan kvalitet operacija. 

Hiruzi su posebno propisali kriterije kod operacija malignih oboljenja na dojkama, plućima i crijevima. Nova pravila za hirurške zahvate (nieuwe regels voor chirurgische ingrepen) su podijeljena u  dvije grupe. U prvom dijelu su opšti principi koji podrazumjevaju neophodnu savremenu aparaturu za ispitivanje i dijagnosticiranje, kao i kompletne medicinske timove eksperata. Takođe mora biti ustanovljena saradnja sa drugim bolnicama.

 U drugom dijelu se govori o neophodnom broju intervencija na godišnjem nivou.  Tako smatraju da hirurški tim  mora imati najmanje 50 operacija kod raka dojki (na godišnjem nivou), a isti broj važi i za operacije usljed raka crijeva. Kod svake operacije pored opšteg hirurga, potreban je i specijalista plastične hirurgije.

Onaj ko operiše pacijente oboljele od raka bronha (pluća) treba da ima najmanje 20 operacija na godišnjem nivou. Isto važi i za druge, manje česte vrste raka, kao što su rak jednjaka, pankreasa,  jetre, te za operacije abdominalne aneurizme aorte. Za operacije raka bronha neophodno je i poslijeoperativna 24-satna intenzivna njega u kojoj je stalno prisutan doktor, te 24-satni labaratorij za ispitivanje krvi i tkiva.

Propisani su i drugi kriteriji, kojima je cilj da se unaprijede rezultati ovih intervencija. Ukoliko bolnica ne ispunjava ove kriterije, potrebno je da ne radi intervenciju, nego da pacijenta pošalje u bolnicu koja ima veće iskustvo (na osnovu većeg broja pacijenata).

Cilj akcije je da svi ne mogu raditi sve, i da je potrebna specijalizacija prema određenim operacijama, odnosno da se u nekim bolnicama rade jedne intervencije, a u drugima druge.

Ako socijalna osiguranja prihvate ova pravila, otpašće operacije u mnogim bolnicama. Tako će operacije raka bronha morati da se obustave u trideset bolnica, a operacije raka dojke i crijeva u još petnaest bolnica.  

Ove upute bi dobro došle i u organizovanju veoma razjedinjenog bosanskohercegovačkog zdravstva.

Izvor: NOS

Leteci Holandjanin
http://letholandez.blogger.ba
07/02/2011 09:37