beats by dre cheap

Novi pomaci u terapiji pojedinih oblika raka

[URL=http://outdoors.webshots.com/photo/1018515772027394276bCNJoVzGZI][IMG]http://thumb16.webshots.net/s/thumb3/1/57/72/18515772bCNJoVzGZI_th.jpg[/IMG][/URL]

Utrecht, grad u kome je sjediste NKI , Holandskog instituta za rak.

Sinoċ je na EO (evangelistički program) holandske televizije u udarnom terminu emitovana emisija o novom pristupu  liječenja nekih formi raka.Klasična hemoterapija ima veoma mnogo nedostataka, a najveċi je da se radi o otrovu koji pored ċelija raka ošteċuje cijeli organizam.

Novi pristup podrazumjeva upotrebu sredstava koja ċe zakočiti takozvani “faktor rasta”, supstancu u organizmu koja kontroliše i podržava dijelenje ċelija.Tumorske ċelije se pod uticajem ovoga faktora neobuzdano dijele, a ako se on zakoči, onda prestaje i podsticaj na dijeljenje.

Novo liječenje se zasniva na poznavanju genetske strukture tumoroznih ċelija, takozvanog GENIMIKS-a. Na osnovu genomiksa tumora mogu se vidjeti njegove “slabe tačke”, odnosno može se vidjeti da li i u kolikoj mjeri određeni agensi mogu djelovati na tumorsku ċeliju.

 U emisiji su prikazana tri pacijenta, jedan muškarac sa tumorom crijeva, jedna žena sa tumorom pluċa i jedna sa tumorom dojke. Kod sva tri pacijenta uobičajene metode liječenja su ili zakazale ili nisu dolazile u obzir. Novim metodom liječenja provedenim u specijalizovanim bolnicama za borbu protiv raka, rotterdamskoj Daniel den Hoede bolnici i u Amsterdamu  Holandski institut za rak -Antonie van Leevenhoek ziekenhuis(NKI-AVL). Nakon provedene terapije sva tri inače veċ otpisana pacijenta imaju regresiju tumora i žive sasvim normalno.

 Posebno je impresivan slučaj žene oboljele od raka pluċa koji je dobila iako nije bila pušač.Kad je tumor bio otkriven veċ je imao metastaze na vratu i u grudnoj duplji (medijastinumu), te nije bila moguċa ni operaciju ni hemoterapija. Dr Zandwijk koji ju je liječio je rekao da ove forme raka pluċa koje nastanu kod nepušača mogu biti pogodne za novu vrstu terapije.Kod bolesnice sa rakom dojke je korištena kombinacija Taxol-a i još jednog preparata iz iste grupe.

 Nova terapija ima ograničene moguċnosti i  testiranjem tumora i određivanjem njegovog genomiksa se određuje da li su pacijenti pogodni za ovu terapiju. Kod velikog broja pacijenata još uvijek nije moguċa ova terapija, ali se smatra da ċe sa poveċanjem broja remera (kočničara) faktora rasta porasti i broj pacijenata pogodan za terapiju.

Desetog marta u Utrechtu u Beatrix teatru ( www.beatrixtheater.nl) ċe se održati informativno veče o ovim pomacima u liječenju pojedinih malignih oboljenja.

Pogledaj vise o ovome:

http://www.cancerhelp.org.uk/help/default.asp?pagativoe=5070

Leteci Holandjanin
http://letholandez.blogger.ba
07/03/2007 09:34