beats by dre cheap

Odkuda toliko molbi za pomoċ za liječenje vani

 [URL=http://good-times.webshots.com/photo/1145426833055539084RiBlRw][IMG]http://thumb4.webshots.net/s/thumb1/2/68/33/145426833RiBlRw_th.jpg[/IMG][/URL]

Tuzla, grad koji je u mnogim podrucjima medicine prestigao nekad neprikosnoveno Sarajevo. Je li tu politika odigrala glavnu ulogu?

Jučer na burek blogu pročitah kako se backhand, jedan od tri pera koji pišu na ovome popularnom blogu, nakon dobrotvornog koncerta u Tuzli pita zašto se oranizuje dobrotvorni koncert za popravku mamografa (aparat za rano otkrivanje raka dojke), zar to ne bi trebalo da bude normalna briga Kliničkog centra, odnosno Doma zdravlja.

Ja ċu u tom pitanju otiċi malo dalje i priupitati se odakle tolika poplava raznoraznih molbi i zahtijeva za liječenje van Bosne i Hercegovine. Ljudi postaju zasiċeni time i sve manje reaguju.

A i to bi normalno trebalo da bude posao države, odnosno bolnica i socijalnog osiguranja.

I ranije je dosta pacijenata odlazilo na liječenje van BiH, posebno u Sloveniju. Za to liječenje je bila potrebna dozvola bolnice, odnosno odgovarajuċeg doktora koji se time bavi, da se ta operacija ne može uraditi u toj bolnici, odnosno nigdje na području dotičnog socijalnog osiguranja, ili cijele BiH. Tada je dotični pacijent imao pravo da traži da troškove liječenja snosi socijalno osiguranje koje se nije pobrinulo da bolnicu osposobi da radi tražene zahvate.Tako su upuċivani pacijenti čak u Hjuston, za operacije srca, i to je plaċalo socijalno, plus sve troškove puta i boravka za pacijenta i jednog člana pratnje.

Poznato je da uvođenje neke medicinske metode i njeno praktikovanje prvenstveno ovisi o kadrovima. Kad postoji dobar i obučen kadar, koji je još stimulisan i dobro plaċen, nađe se i načina da se nabavi oprema. Kod  nas se međutim iza rata sve uradilo da se ljekarski kadar koji je bio veoma dobro obučen kroz duge godine prakse, da se ti ljudi generalno proglase izdajicama i da se sve uradi da im se onemoguċi povratak na prijašnji posao. Tako je nastao prazan prostor, ispunjen često preko noċi nastalim doktorima nauka, prostor u koji ni krivi ni dužni upadaju pacijenti kojima se jednostavno kaže da im se ovdje ne može pomoċi, i da traže sebi kako znaju i umiju. Ne mogu reċi da ovdje nema i zloupotreba i da često pacijenti odlaze u potragu za traženje pomoċi bez da postoji saglasnost odgovarajuċe zdravstvene ustanove, odnosno stvarne potrebe za odlaskom negdje.

Sve u svemu sredstva koja se odvajaju za pojedinačne slučajeve liječenja vani umnogome nadmašuju godišnje dobre plate nekoliko vrhunskih specijalista evropskog formata. Bosni i Hercegovini je potreban jedan centar za vrhunsku medicinu na nivou cijele zemlje, ne mora biti za sve oblasti u jednom gradu, može se rasporediti u Sarajevo, Tuzlu i Banja Luku. Samo tako se može obezbjediti koliko- toliko savremena medicina i smanjiti odlazak vani. Danas je medicina postala veoma skupa, i ovakvu rascjepkanost, gdje svaki kanton ili veċi grad hoċe sve da ima, ne mogu sebi obezbjediti ni mnogo, mnogo bogatije zemlje

Leteci Holandjanin
http://letholandez.blogger.ba
21/03/2007 12:34