beats by dre cheap

Pomozite naucnom klubu Bosanaca i Hercegovaca

Sutra imamo prvi sastanak tzv. Naučnog kluba, pri BH Platformi-organizaciji Bosanaca i Hercegovaca u Holandiji. Klub je osnovan prije dva mjeseca i podijeljen je u sekcije. Ja sam predsjednik sekcije za medicinske i prirodno-matematičke nauke.

Sutra bi trebali da sagledamo možemo li konkurisati sa nekim projektima za sredstva pri određenimo fondovima. Moramo izabrati projekte koji će biti od koristi Bosancima i Hercegovcima, prije svega u BiH, a i ovdje.

E sad bi ja molio da nam se pomogne i da javno iznesete prijedloge, šta je to što bi bilo najprioritetnije da se popravi u zdravstvu, humanom i veterinarskom, te koji bi projekat bio prikladan iz oblasti prirodno-matematičkih nauka.

U Holandiji smo nas podosta doktora iz BiH bili jedno vrijeme na nekom doškolovljavanju na Erasmus univerzitetu u Rotterdamu, poslije smo izgubili međusobnu vezu. Molio bih da mi se jave doktori (komentarom) i ostali zainteresovani za rad u ovome klubu, jer nas sada ima prilično malo, a ako budu kakvi projekti trebaće ljudi. Isto važi i za one iz BiH. Naravno trebalo bi imati završen fakultet, a još bolje magistarsku ili doktorsku titulu.

O predlogu mogucih zadata kluba NAUK, vidi nastavak teksta na http://sarajdoktor.blogger.ba

Leteci Holandjanin
http://letholandez.blogger.ba
19/04/2007 22:42