beats by dre cheap

Hiljade ljudi žrtve pogrešnog liječenja

U protekloj sedmici su  saopšteni rezultati ispitivanja posljedica pogrešnog liječenja u holandskim bolnicama.

Tako je saopšten podatak da najmanje hiljadu ljudi umre godišnje od direktne posljedice grešaka u tretmanu, što uključuje pogrešnu dijagnozu ili upotrebu pogrešnih lijekova.

Nekoliko hiljada ljudi snosi trajne posljedice grešaka pri operativnom zahvatu ili pogrešne upotrebe lijekova. Neki od ovih pacijenata vode dugotrajne sudske sporove sa bolnicama.

Ispitivanje bi trebalo da pokrene mjere da se rizici liječenja i operacija svedu na najmanju moguċu mjeru. U tom smislu je inspekcija za zdravstvo veċ počela da ispituje radno vrijeme specijalizanata, jer se ispostavilo da su polovina sudskih sporova koji se vode protiv bonica, u stvari sporovi protiv grešaka nedovoljno iskusnih i premorenih, a u prve redove gurnutih ljekara na specijalizaciji (rezidenata ili arts asistenata, kako se oni zovu u Holandiji).

Leteci Holandjanin
http://letholandez.blogger.ba
29/04/2007 09:54